• Ladies participants of youth seminar at Nairobi Muslim Academy, Nairobi
  • Boys participants of youth seminar at South C, Nairobi